אַחֲרָיוּת

לייסון מספקת אחריות איכות לשנה אחת (אחת) למוצרים מתאריך הרכישה, למעט הנזק האנושי וגורם כוח עליון.לתחזוקה טובה יותר, ודא שהשחקנים משתמשים בנסיבות רגילות (לא יותר מ-16 שעות מדי יום).